Als teamcoach heb ik teams begeleid in het proces richting samenorganiseren. Deze treffende term is een doorontwikkeling van het breed bekende zelfsturing.

Ook ben ik met individuen en teams in dialoog over de transformatie. In de CJG’s is de transformatie als volgt verwoord:

Wij gaan uit van de eigen regie en verantwoordelijkheid van mensen. Hierbij blijft de ‘hoofdpersoon’ eigenaar van de kwestie én van het plan voor de oplossingen.

Wij benutten, in samenwerking met alle betrokkenen, de mogelijkheden optimaal. Daarbij is ‘goed genoeg’ de ondergrens.

In de transformatieagenda heeft het de volgende woorden gekregen.

  • Regieverschuiving; de burger als eigenaar van probleem én oplossing,
  • Praten met ouders; de leefwereld leidend laten zijn,
  • Kring vergroten; betrokkenheid van sociaal netwerk,
  • Goed is goed genoeg; uitgaan van wat mensen kunnen en wat mensen met elkaar kunnen.