Sinds 2000 organiseert de Eigen Kracht Centrale Eigen Kracht-conferenties in heel Nederland. De Eigen Kracht Centrale werkt hiermee aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden.

Vanuit mijn werk bij Bureau Jeugdzorg heb ik al in 2009 Eigen Kracht Conferenties ingezet bij crises. Vanwege mijn respect voor de effectiviteit van deze conferenties, ben ik naast mijn werk in 2010 als coördinator gestart bij de Eigen Kracht Centrale. Na het organiseren van diverse conferenties, ben ik in 2012 als regiomanager in Gelderland begonnen.