Kringwijs

Kringwijs is in 2016 ontstaan vanuit de Eigen Kracht Centrale. Kringwijs werkt vanuit een gelijke visie en richt zich op veranderingsprocessen bij overheid en maatschappelijke organisaties. Bij Kringwijs ben ik betrokken als ontwikkelaar, projectleider en adviseur.

Onder andere voor gemeenten in Gelderland ondersteunt Kringwijs wijkteams om meer te werken vanuit de regie van inwoners. De ondersteuning is heel divers: van reflecteren op huidige werkwijzen en mee-ontwikkelen van beleid, tot de organisatie van dialooggesprekken met inwoners over hun ervaringen met de gemeenten en zorgverlening.

Ook het verbinden van organisaties vanuit een cliëntperspectief is een onderdeel van de activiteiten.  Zo mag ik met een aantal organisaties in de dak – en thuislozenopvang mee denken over hoe zij met elkaar kunnen samenwerken op een manier waarbij het cliëntperspectief leidend is. Samen met een welzijnsorganisatie ontwikkel ik een werkwijze ‘van wijken weten’.

Meer informatie over kringwijs: www.kringwijs.nl